Kawa

Espresso

5 zł

Capuccino

10 zł

Latte

10 zł

Americano

8 zł